Om GoSocialOm GoSocialTietoaOm GoSocial

Skandinaviens första social media marketing byrå

GoSocial är den första social media marketing byrån som uppstod i Danmark, och kanske i Europa.

De sociala medierna är under konstant utveckling och bjuder hela tiden på nya möjligheter som långt överträffar möjligheterna inom search- och display marketing. Vår uppgift är att konvertera möjligheterna till värdeskapande lösningar för våra kunder.

Sedan 1999 har vi arbetat heltid med online-annonsering utanför Danmarks gränser och utvecklat kärnkompetenser inom affiliate- och performance marketing.

Med utgångspunkt i denna bakgrund är det därför naturligt att vi fokuserar på hur vi kan använda sociala medier - och särskilt Facebook - till att skapa stora mängder kundämnen och stor försäljningsvolym för våra kunder.

Facebook har i dag ca 900 miljoner registrerade användare som genomsnittligt är inne på sidan 30 minuter per dag. Det är knappt halvdelen av alla världens internetanvändare! Alla dessa användare har en detaljerad och ärlig profil (vi är ju vänner med våra vänner), vilket skapar helt unika möjligheter för att rikta annonseringen och budskapen mot en väldefinierad och avgränsad målgrupp. Det är minst sagt en marknadsföringsrevolution att vi har en marknadsföringskanal med så stor användarbas, precis segmentering och samtidigt möjlighet att mäta resultaten hela vägen från första klicket på annonsen.

Strategiskt samarbete med Facebook

Vi har haft ett nära samarbete med Facebook redan från början. I 2010 blev vi för första gången Europas största Facebook-annonsör. I dag köper vi annonsering på Facebook för miljoner varje månad.

Detta ger oss unika möjligheter att marknadsföra våra kunder på Facebook.

- Bättre priser

- Bättre betalningsvillkor

- Tillgång till exklusiva verktyg

- Tillgång till att testa nya produkter på ett mycket tidigt stadium

- Hög servicenivå och daglig kontakt med nyckelpersoner hos Facebook

- Andra fördelar som vi enligt avtal inte får lämna ut information om

Erfarna människor står bakom

Vår organisation är spridd över kontoren i Danmark (Vejle), Schweiz, Rumänien och Mexico City och består av kompetenta personer med upp till 13 års erfarenhet inom online marknadsföring.